น้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตของต้นพรมมิในระบบไฮโดรโปนิกอย่างง่าย

Bio-fermented extracts promote the growth of Brahmi using simple Hydroponic system

มัธยมศึกษา/เกษตร

199 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: น้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตของต้นพรมมิในระบบไฮโดรโปนิกอย่างง่าย
รายละเอียดโดยย่อ: ปลูกพรมมิด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ผสมน้ำหมักชีวภาพทำให้ได้สารบำรุงประสาทมากขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ / 0840247044 / surasak2515@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศักรินทร์ อะจิมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.อภิชาติ ชัยสาร

วิดีโอ: https://youtu.be/kSPn4IOmAPs