อุปกรณ์ขึ้นรูปถุงเพาะกล้าไม้จากขยะถุงพลาสติก

Compression moulding machine

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ขึ้นรูปถุงเพาะกล้าไม้จากขยะถุงพลาสติก
รายละเอียดโดยย่อ: ขยะจากแผ่นพลาสติกทางการเกษตรมาขึ้นรูปเพื่อทำเป็นถุงเพาะกล้าไม้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / nanonvorachit@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นายอธิกุล กุลนรัตน์

2. อนิสา ทองศรี

3. จีระภา วงษ์ศรีลา

4. นายนฤเบศธ์ คำม้าว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนายนวพล นามวงค์

2. นายศุภวิชย์ ศรีวารินทร์

3. นายนายวรชิต นานนท์

4. นายนายนวพล ช่วงโซติ

5. นาย.นายธนภัทร นาพันธ์

6. นายนายธีรภัทร นนบัณดิษฐ์

7. นายนายปิติกร จันทร์สว่าง

วิดีโอ: https://youtu.be/R2kn5uGAsHw