โคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้สำหรับยืดอายุดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Artificial Cocoon Covered Flower Stalks for extend flower life after harvesting

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้สำหรับยืดอายุดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
รายละเอียดโดยย่อ: วัสดุยืดอายุดอกไม้เลียนแบบการสร้างถุงหุ้มตัวปลา บรรจุเส้นใยและสารสกัดจากพืชเพื่อยืดอายุดอกไม้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพนมสารคาม'พนมอดุลวิทยา'
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พิชญานิน วาสะศิริ / 0909036874 / pichayanin_tang@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษณล ไชยพงษ์