การพัฒนาคุณภาพไข่ผีเสื้อข้าวสารใช้ในการขยายพันธุ์มวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius ใช้ในการควบคุมไรแดงมันสำปะหลัง

Improving the quality of rice butterfly eggs used in the propagation of Cardiasthus exiguus Poppius.

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาคุณภาพไข่ผีเสื้อข้าวสารใช้ในการขยายพันธุ์มวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius ใช้ในการควบคุมไรแดงมันสำปะหลัง
รายละเอียดโดยย่อ: นำไข่ของผีเสื้อข้าวสารมาใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์ เป็นการนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุกัลยา วงค์ใหญ่ / 0868299484 / k.namchem@phanom.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรดนัย ทิพย์ประเสริฐ

2. นางสาวพรชิตา วงหิรัญ

3. นางสาวธีรนาฏ กาตะขบ