ข้าวเกรียบปลา เมืองลุง

Munglung s Fish Crackers

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ข้าวเกรียบปลา เมืองลุง
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการนำเอาวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้แก่ชุมชน และส่งเสริมอาชีพ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเขาชัยสน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นิรมล นวลจันทร์ / 0847471270 / krutokeab.girl@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชรินทร ทักษิณประภา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจุฬารัตน์ ดำกำเนิด

2. นางสาวพรชนก ภักดีศิริวงศ์

3. นางสาวสุทธิดา เอียดปู