เครื่องฝานเส้นมะ..กอ ไม่ง้อมือ(สับ)

BBB

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องฝานเส้นมะ..กอ ไม่ง้อมือ(สับ)
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องฝานเส้นมะ-กอ ไม่ง้อมือ(สับ) ช่วยฝานเส้นมะละกอสไลด์ฝานทางเดียว มีมอเตอร์ปัดน้ำฝนเป็นต้นกำลัง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุริยา สินชุม / 0902971182 / Sinchum1972@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุปรียา สะวานนท์

2. พิทักษ์ จานเขื่อง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.ปิยะธิดา บุญยอ

2. ด.ญ.อิงนภา เฉลิมศิลป์

3. ด.ญ.กันยารัตน์ เหนือโชติ