ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาหารไทยในภูมิภาคต่าง ๆ

Thailand’s Regional Cuisines Game

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาหารไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เรื่องอาหารไทยในภาคต่าง ๆ พร้อมเกิดความสนุกสนาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กรทิพย์ มีนะรินทร์ / 0871744290 / kornthip.mn@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอภิจักษ์ ตันติรัศมี

2. นางสาวเอริสา ตันติรัศมี

วิดีโอ: https://youtu.be/wyizWuBx8B8