แผ่นแป้งสามเกลอสำหรับห่อแหนมเนือง

Sam Kler rice paper for wrapping Nam Nuong

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นแป้งสามเกลอสำหรับห่อแหนมเนือง
รายละเอียดโดยย่อ: โดยความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์นี้ คือ มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสามเกลอผสมอยู่ในเนื้อแป้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ทำไว้สำหรับห่อแหนมเนืองเพื่อให้ได้กลิ่นของสามเกลอที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ และแปรรูปเพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นแป้งห่อแหนมเนืองเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรวิมล อุตรัตน์ / 0989635925 / phornwimon_sp@saipanya.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อนุศาสตร์ เขียวขจี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอารียา สุขเกษม

2. นางสาวอาทิตยา มหาเจริญสิริ

3. นางสาวกันญวัลณ์ ภระมรทัต

วิดีโอ: https://youtu.be/d2A8in22bZE