ยางดูดกลิ่น

Rubber Absorbs Odor

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ยางดูดกลิ่น
รายละเอียดโดยย่อ: ยางดูดกลิ่นทำจากน้ำยางพาราสามารถดูดกลิ่นและแก๊สเอทิลีนได้ มีความคงทน สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิทยา รัตนะ / 0800357784 / rattanaboy39@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. หทัยทิพย์ ไชยรัตน์

2. สุทธิดา แก่นแก้ว

3. เบญจวรรณ วงษ์จันทร์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอาณัญชา สงอุ่น

2. นางสาวพัชรี แกล้วทนงค์

3. นางสาวธัญภรณ์ รักษ์แก้ว

วิดีโอ: https://youtu.be/wUFwxOOVUrc