กระดาษดูดซับเอทิลีนจากใบปาล์ม

Ethylene absorbent paper from palm leaves

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระดาษดูดซับเอทิลีนจากใบปาล์ม
รายละเอียดโดยย่อ: กระดาษดูดซับเอทิลีนจากใบปาล์ม ทำจากธรรมชาติ กระดาษมีความเหนียวทนทาน สามารถชะลอการสุกของผลไม้ได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิทยา รัตนะ / 0800357784 / rattanaboy39@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. หทัยทิพย์ ไชยรัตน์

2. จีระวรรณ รัตนบุรี

3. สุทธิดา แก่นแก้ว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนุรฮานา ช่วยเส็ม

2. นางสาวนันทิชา ฝายเส็ม

3. นางสาวรินรดา ดำหนู

4. นางสาวจันทราทิพย์ ศรีสวัสดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/XCVhPdo-8Tw