มะน๊าว...มะนาวเยลลี่มะนาวเสริมภูมิคุ้มกัน

Jelly Lime

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: มะน๊าว...มะนาวเยลลี่มะนาวเสริมภูมิคุ้มกัน
รายละเอียดโดยย่อ: เยลลี่มะนาวเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมภูมคุ้มกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วรรณกร ปานะโปย / 0619532356 / nakorn.chika@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรอนงค์ แก้วนอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.ปภาวรินท์ นามสมบูรณ์

2. ด.ญ.รัญชิดา โคตรทุม

3. ด.ญ.ธนัญญา พลไธสง

วิดีโอ: https://youtu.be/9ALDuS7S_P0