เจลลี่จากข้าวสังข์หยดสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก

Sangyod Rice Jelly for Elderly with Dysphagia.

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เจลลี่จากข้าวสังข์หยดสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานนี้มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเจลลี่สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และความต้องการอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คณะผู้จัดทำจึงได้นำวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ โดยเลือกใช้ข้าวสังข์หยดเป็นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากข้าวสังข์หยดมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ พวก oryzanol มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ ป้องกันความจำเสื่อม บำรุงโลหิต โรคหัวใจ และมี Gamma Amino Butyric Acid (GABA) ที่สามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงมีกากใยสูงจึงดีต่อระบบขับถ่ายและลำไส้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษา: ตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักดิ์เจริญ ประคำศรี / 0816786770 / prakhamsri@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติรัตน์ เจริญตา

2. จุฑาพร แสงเกื้อหนุน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุชัญญา ทองสั้น

2. นางสาวอทิตยา พิศภักดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/G-80aJ4YeyY