เครื่องพิมพ์ขนนกง

Khanom Kong Mold

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องพิมพ์ขนนกง
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องพิมพ์ขนมกงช่วยขึ้นรูปขนมกงให้ไวขึ้น มีขนาดที่เท่ากันมีรูปทรงของขนมกงที่สวยงามเหมือนกันทุกชิ้น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อรริษา พัฒนมาศ / 0899168415 / orrisa.pat@kn.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พรปวีณ์ บุญวรรณ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.นิพพิชณน์ ธะนะวงค์

2. ด.ญ.จินดารัตน์ รักษาศิลป์

วิดีโอ: https://youtu.be/g7Xpm3HkpTs