เพคตินเม็ดสำหรับอาหาร

Pectin pellets for food

มัธยมศึกษา/อาหาร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เพคตินเม็ดสำหรับอาหาร
รายละเอียดโดยย่อ: เพคตินเม็ดสำหรับอาหาร นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิดแยมมะเฟืองกล้วยน้ำว้าเพื่อต่อยอดในการจำหน่ายในชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ทิพวรรณ พิลา / 0966593559 / Thipphawan.p@msu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาทิตย์ โคชขึง

2. กุสุมา ดังกลาง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ธีรพร บุญมาก

2. ด.ญ.ภัทรวรินทร์ พิลา

3. ด.ช.เดชศักดา โคชขึง