ผงปลาร้าเป็นเร็ว

Fermentad picklad fish powder is fast.​​​​​​​​

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผงปลาร้าเป็นเร็ว
รายละเอียดโดยย่อ: ผงนั้นเป็นผงพร้อมปรุงแค่ใส่ลงที่ปลาก็ทำปลาร้าได้แล้ว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 089861 9668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศิรินทิพย์ ไกยะฝ่าย

2. นางสาวเอวิตา บุญโชติ

3. นางสาวกัญญาภัค กิมาลี

4. นางสาวนฤมล คำหุ่ง

5. นางสาวเบ็ญจมาศ หมั่นมั่งคง

6. นางสาวสุจิตรา ไชยวงค์

7. นางสาวนงนุช ตันปาน

วิดีโอ: https://youtu.be/vkkWWfyjmgE