เครื่องวัดค่าความเค็มในอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพ

Food Salinity Meter for Health Care

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดค่าความเค็มในอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพ
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมหาวชิราวุธ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จริญญา มณีนิล / 0816783609 / jarinyaman@mvsk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กานต์สิรี ภู่กัน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ภาคิน กตาธิการกุล