แกงไข่มดแดงเห็ดขอนขาวถ้วยร้อนสำเร็จรูป

Spicy mushroom soup with ant eggs hot cup

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แกงไข่มดแดงเห็ดขอนขาวถ้วยร้อนสำเร็จรูป
รายละเอียดโดยย่อ: แกงไข่มดแดงเห็ดขอนขาวถ้วยร้อนสำเร็จรูปมีความสะดวกรวดเร็วในการรับประทาน ไม่ต้องใช้น้ำร้อน ไม่ใช้ไฟฟ้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

4. ชัยวัฒน์ ประโลม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.กัญญาภัค แสงจันทร์

2. ด.ญ.ตะวัน ปัตตาเคสา

วิดีโอ: https://youtu.be/K0B_s2W82Uw