เส้นบะหมี่ไข่เพื่อสุขภาพ

Healthy egg noodles

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เส้นบะหมี่ไข่เพื่อสุขภาพ
รายละเอียดโดยย่อ: เส้นบะหมี่ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการทดแทนจากหัวปลีและแฟล็กซีด สําหรับผู้ที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผัก ปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รณชัย กลิ่นกล้า / 0897944304 / tomronnachaikk@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธรัตน์ บัลลังค์โพธิ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวลัลน์ลลิต เชื้อทอง

2. นางสาวชนิภรณ์ บัวผัน

3. นางสาวอัมพิกา แซ่อึ้ง

วิดีโอ: https://youtu.be/7-5jgPAjXQ8