อาหารเสริมจากดอกดาวเรืองสำหรับไก่ไข่เพื่อเพิ่มสารลูทีน

Supplementary food from the marigolds for hen to increase Lutein.

มัธยมศึกษา/อาหาร

3 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อาหารเสริมจากดอกดาวเรืองสำหรับไก่ไข่เพื่อเพิ่มสารลูทีน
รายละเอียดโดยย่อ: ดอกดาวเรืองมีสารสำคัญคือสารลูทีน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยบำรุงสายตาพบได้ในไข่ไก่ โดยใน 1 วัน ร่างกายต้องการสารลูทีนจำนวน 2-2.9 มิลลิกรัม ซึ่งจะต้องบริโภคไข่ไก่มากถึง 10 ฟอง เพื่อให้ได้ปริมาณสารลูทีนตามที่ร่างกายต้องการ ผู้จัดทำจึงได้ผลิตอาหารเสริมจากดอกดาวเรืองสำหรับไก่ไข่เพื่อเพิ่มสารลูทีน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จุฑาพร แสงเกื้อหนุน / 089-4731591 / juta6819331@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชญานิษฐ์ นวลสนอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกันตยา ชนะสิทธิ์

2. นางสาวมุนา รองเดช

3. นางสาวอาทิตยา ฤทธิ์เดช

วิดีโอ: https://youtu.be/2pPVHuUEWc0