ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของแก้วคุกกี้ (แก้วกึ่งสำเร็จรูป)

Glass Prototype From Cookie

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของแก้วคุกกี้ (แก้วกึ่งสำเร็จรูป)
รายละเอียดโดยย่อ: แก้วคุกกี้ที่สามารถชงเครื่องดื่มได้ โดยการเติมน้ำร้อน และสามารถรับประทานคุกกี้ได้ในเวลาเดียวกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์ / 0897879749 / yaowwaluk.won@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รสิตา ไชยลี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายคมน์กวี โชติพันธ์

วิดีโอ: https://youtu.be/Y0eXFhXd290