วัตถุแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติกลิ่นแมงดานาจากใบทัมมัง

Flavoring Agent Imitates The Natural Mangdana Scent From The Tummang Leaves

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วัตถุแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติกลิ่นแมงดานาจากใบทัมมัง
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการสกัดใบทัมมังให้ได้เป็นสารแต่งกลิ่นเพื่อนำไปปรุงแต่งกลิ่นน้ำพริกและอาหารอื่นๆสะดวกต่อการใช้งาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จุฑาพร แสงเกื้อหนุน / 0894731591 / juta68193318@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชญานิษฐ์ นวลสนอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชิชญาสุ์ เส็นติระ

2. นางสาวอัญชิสา มากนคร

3. นางสาวมนัสนันท์ แดงเปีย