เครื่องสับกึ่งอัตโนมัติ

AUTOMATIC SHUFFLER

มัธยมศึกษา/อาหาร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องสับกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถปรับระดับความเร็วในการสับได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกบินทร์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ดารณี พุฒจันทร์หอม / 0860693685 / app_physics@hotmail.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชัชญา พรรโณภาศ

2. นายจักรภัทร พูลทอง

3. นายศุภณัฐ โพธิ์ศิริ

วิดีโอ: https://youtu.be/G1KwWrczu5k