ไข่มุกออแกนิคจากธรรมชาติ

kaimook for nataul

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไข่มุกออแกนิคจากธรรมชาติ
รายละเอียดโดยย่อ: ไข่มุกออแกนิคจากธรรมชาติ ทำจากวัตถุดิบจาก ข้าวไรซ์เบอร์รี่,อะโวคาโด,อัญชันใบเตยและเปลือกแก้วมังกร
สถาบันการศึกษา: สมุทรสาครวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ / 0936815638 / sumalee.ae@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุมาลี เมฆสว่างวงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติพงศ์ สิทธิเดช

2. นางสาวเกตุนรินทร์ โหมกพิมาย

3. นางสาวภัทรภรณ์ เสียมเจริญ

4. นางสาวปาริยา ต้นภูเขียว