ชาโกงกางออแกนิค

mangrove tea

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชาโกงกางออแกนิค
รายละเอียดโดยย่อ: ชาโกงกางออแกนิกส์ มี 2 สูตร คือ สูตรชาโกงกาง และสูตรชาโกงกาง+ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติอร่อย
สถาบันการศึกษา: สมุทรสาครวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ / 0936815638 / sumalee.ae@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจักรณภัทร ศิริมงคล

2. นายจักรพงษ์ ทองใบ

3. นางสาวนราริน ซ่อนกลิ่น

4. นายภูวิชชร์ ชาวน้ำวน

5. นางสาวอิสรีย์ เทพมงคล

วิดีโอ: https://youtu.be/Y21_HUGK01Q