อุปกรณ์อบไก่แบบประหยัดพลังงาน

Energy-saving baking equipment

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์อบไก่แบบประหยัดพลังงาน
รายละเอียดโดยย่อ: ประหยัดถ่าน ประหยักเวลา สามารถย่างไก่ได้ครั้งละจำนวนมากกว่าการย่างไก่ทั่วไป โดยรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนจักราชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรีนวล เช่นพิมาย / 0638033658 / sukanya.sun@jv.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา สุนทร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนวนันท์ แน่นกระโทก

2. ด.ช.สืบพงค์ แทนกระโทก

3. นางสาวธันยรัตน์ ร่มเริง

วิดีโอ: https://youtu.be/dss7t2LP7kY