แอพพลิเคชั่นเปรียบเทียบการบริการจัดส่งอาหารในท้องตลาด

D compare application

มัธยมศึกษา/อาหาร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอพพลิเคชั่นเปรียบเทียบการบริการจัดส่งอาหารในท้องตลาด
รายละเอียดโดยย่อ: ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารได้อย่างชาญฉลาด และยังไม่มีการแอพพลิเคชั่นในลักษณะนี้เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ / 0954268631 / Kutsalin@pconst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพัชรพล ไฝจู

2. นางสาวภูริญา พาหุบุตร

วิดีโอ: https://youtu.be/NwFZQ68xuKw