อาหารพื้นบ้านล้านนา แอ็บปลา คอลลาเจน

Northern – Thailand Collagenic App-Pla

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อาหารพื้นบ้านล้านนา แอ็บปลา คอลลาเจน
รายละเอียดโดยย่อ: แอ็บปลาคอลลาเจน เป็นอาหารพื้นบ้านล้านที่เสริมโปรตีนคอลลาเจนจากถั่วเหลืองเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสูง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิงห์ทอง ชาวคำเขต / 0813668877 / singthong.chaw@mwk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กาญจนา ยะใจมั่น

2. โสภณณัฐ ปันแก้ว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายแดง นามแสง

2. นางสาวพรรณนารา กาบคำ

3. นางสาวอาลิสา วงษ์พันธ์

4. นายธนเดช จาตามหาอินทร์

5. นางสาวพาฝัน ชมภูเมืองชื่น

6. นายธีรเกียรติ วงศ์ก่อ

7. นายอนุวัฒน์ หลวงดี

8. นายนันทนนท์ ไววงค์

วิดีโอ: https://youtu.be/UIERdlnJtjY