ผลิตภัณฑ์ชาผ้าขี้ริ้วห่อทอง

Golden wrapped tripe tea products

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์ชาผ้าขี้ริ้วห่อทอง
รายละเอียดโดยย่อ: วัชพืชมาทำชา ใช้ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ ทำชาได้เอง ช่วยลดความดัน ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราภรณ์ สมฤดี / 0812718520 / Jiraporn.som@phunphin.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จารุวรรณ รักษ์รอด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสาวิกา สุขปาน

2. นางสาวพิชามญชุ์ ปานเหลือง

3. นางสาวพิมพิศา ทองพราว

วิดีโอ: https://youtu.be/gU2JRal8ib4