กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด

Food 4 Blood

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด
รายละเอียดโดยย่อ: แอปพลิเคชันสำหรับให้คำแนะนำในการรับประทานของบุคคลแต่ละกรุ๊ปเลือดว่าควรรับประทานอาหารประเภทใดจึงเหมาะสมต่อสุขภาพของเรา
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจิรสุภา พรรณรังษี

2. นางสาวสริตา วชิรพิศุทย์

วิดีโอ: https://youtu.be/ZAM8UkYrz4E