เบาะเสริมสุขภาพการนั่งเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจาก Office Syndrome

Seat health cushion to reduce muscle pain from Office Syndrome

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เบาะเสริมสุขภาพการนั่งเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจาก Office Syndrome
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพในการนั่งให้ถูกสรีระและลดอาการที่ตามมาจากการนั่งที่ผิด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุฟิตรี ฮินนะ / 0898668835 / Sufitree.hinna@kbyala.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจิรทีปต์ กูลณรงค์

2. นายเดชาธร จิตนาธรรม

3. นายปารย์ปรินทรื รุธิรโก

4. นายโชกุน โยธี