ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของอาหารทะเลจาก มังคุด กระเจี๊ยบ อัญชัน ข้าวเหนียวดำ แก้วมังกร

Smart Label From Mangosteen,Roselle,Butterfly pea,Blackglutinousrice,Dragonfruit Extract for Detecting Seafood Freshness

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของอาหารทะเลจาก มังคุด กระเจี๊ยบ อัญชัน ข้าวเหนียวดำ แก้วมังกร
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถนำไปใช้วัดความสดของอาหารทะเลต่างๆ เพื่อให้ได้รับอาหารทะเลที่่มีความสด คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กนกนันท์ เขียวสม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชนิสรา สมเขาใหญ่

2. นางสาวพณิชา กลีบแก้ว

3. นางสาวภคพร เดชแสง

4. นางสาวยลรดา ลิ้มกิจรุ่งเรือง

วิดีโอ: https://youtu.be/7kw6KsD-8-E