การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราAspergillusบนถั่วลิสงจากน้ำมันหอมระเหยลูกกระวาน

A Study of the Antifungal Efficacy of Cardamom Extract on Aspergillus in Peanuts

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราAspergillusบนถั่วลิสงจากน้ำมันหอมระเหยลูกกระวาน
รายละเอียดโดยย่อ: การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราAspergillusบนถั่วลิสงสามารถนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นยับยั้งเชื้อราบนถั่วลิสงได้
สถาบันการศึกษา: เฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชลาธร วิเชียรรัตน์ / 0850508740 / chalathorn.w@chs.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กนกวรรณ ขำฉวี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพลอยจันท์ ทัพเพ็ง

2. นางสาวศิรภัสสร ศิริมาก

3. นางสาวกุลภัสสรณ์ บุญชู

วิดีโอ: https://youtu.be/Ss5byS-eJZY