ข้าวจี่หลากรส

Variety of Khao jee

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ข้าวจี่หลากรส
รายละเอียดโดยย่อ: ข้าวจี่ที่มีความหลากหลายทางรสชาติ ซึ่งรสชาติถูกปากคนไทย เป็นอาหารที่ทุกวัยสามารถกินได้ และสามารถทำรายได้จากการขายข้าวจี่
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkaewwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวญาดา คลานกลาง

2. นางสาววิภาวี ภูวิภาค

3. นางสาวพัสภร ทองขุนวงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/lfcCtPH5ozg