ระบบจัดการน้ำเพื่อการเกษตรยุคใหม่

Smart farm water management system for modern agriculture

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบจัดการน้ำเพื่อการเกษตรยุคใหม่
รายละเอียดโดยย่อ: สร้างขึ้นเพื่อเกษตรกรในด้านการใช้น้ำ การควบคุมผลผลิต และการวางแผนการผลิตล่วงหน้า โดยแสดงเป็นหน้าเว็บ
สถาบันการศึกษา: เฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อานนท์ มากมี / 0817402437 / anonmakmee2513@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสรัลรัตน์ สนสุรัตน์

2. นางสาวปาริฉัตร แซ่อุ้ย

3. นางสาวทิอาวรรณ ชุมตรีนอก

วิดีโอ: https://youtu.be/Us5zf3GoiLw