การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนมันข้าวก่ำต้านอนุมูลอิสระ

The product development of antioxidant “Khanom Thong muan”

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนมันข้าวก่ำต้านอนุมูลอิสระ
รายละเอียดโดยย่อ: ขนมทองม้วน มีรสชาติหอมอร่อย หวาน มัน กรอบ มีกลิ่นของเนื้อมันข้าวก่ำ และมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อุไรวรรณ งาสาร / 0821598138 / ๊uraiwan@swp.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนกร ช้อยชด

2. นางสาวนางสาวปรางค์แสน แสนปาง

3. นางสาววนัสนันท์ สุขเสมอ

วิดีโอ: https://youtu.be/ZY0-ai2zyXU