เขียงลอกหนังหมู

Pork Skin Cutting Board

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เขียงลอกหนังหมู
รายละเอียดโดยย่อ: ประดิษฐ์เขียงลอกหนังหมูที่ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถใช้แทนเครื่องลอกหนังหมูไฟฟ้าได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkaewwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปราณปรียา ศรีโสภา

2. นางสาวกัญญาพร แซ่อือ

วิดีโอ: https://youtu.be/50d1twRZcDI