ผงปรุงรสจากใบไชยา

Chaya Seasoning Power

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผงปรุงรสจากใบไชยา
รายละเอียดโดยย่อ: นำใบไชยาที่รับประทานได้ยากมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อให้ได้รับคุณประโยชน์จากพืชนี้และนำมาทดแทนผงชูรสได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkeawwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพิริสาวดี บุญจันทึก

2. นางสาวฐิตาพร ไชยสนาม

3. นางสาวอสิตา แย้มรู้การ

วิดีโอ: https://youtu.be/l78m2iWeGBI