น้ำพริกแห้งเห็ดแครงเม็ดมะม่วงหิมพานต์

Schizophyllum commune and cashew nut Dried Chilly Paste

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: น้ำพริกแห้งเห็ดแครงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นน้ำพริกที่มีรสชาติอร่อย แปลกใหม่ ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีสรร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จินดาพร หนูดำ / 0878367376 / Tan29chemistry@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิรภา ชูกูล

2. นางภาณีย์ โชติไพรรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธีมาพร ดำหนูอินทร์

2. นางสาวเกศรินทร์ พูลเพิ่ม

3. นางสาวณัฐชา เกื้อชู

4. นางสาวปิลันธนา โอชู

5. นางสาวกรกมล ประทุมสุวรรณ

วิดีโอ: https://youtu.be/FXPee-fLWeA