ทอดมันสมุนไพรปลาหัวโม่ง

Fried fish with herbs, ketengus typus

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทอดมันสมุนไพรปลาหัวโม่ง
รายละเอียดโดยย่อ: ทอดมันสมุนไพรปลาหัวโม่ง มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขมิ้น พริก ดีปลี โดยเฉพาะดีปลีที่มีสรรพทางย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เกษรา อินนุรักษ์ / 0940911525 / katesara_in@yahoo.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สโรชา ไชยเพชร

2. ปิยพงศ์ หนูดำ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.มนทิรา คล้ายวุ่น

2. ด.ญ.จิณัฐตา แก้วชนะ

วิดีโอ: https://youtu.be/DoEE9lyLSpM