เครื่องดักแมลงสำหรับทำอาหาร

insect trap for food

มัธยมศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องดักแมลงสำหรับทำอาหาร
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องดักแมลงสำหรับทำอาหารมีลักษณะเด่นที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยพงศ์ หนูดำ / 0870754708 / piyapong.charad@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เกษรา อินนุรักษ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.พิชญะ ด้วงเอียด

2. ด.ช.นันทิพัฒน์ ศรีแป้น

วิดีโอ: https://youtu.be/OoEPm3p0W30