อุปกรณ์รัดปากถุงแกงร้อน

Bag Sealer using elastic band

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์รัดปากถุงแกงร้อน
รายละเอียดโดยย่อ: ทำให้การรัดถุงแกงร้อนสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องยกถุง ไม่เมื่อยมือ แขน ไม่ปวดหลังและลดการเกิดโรคนิ้วล๊อค
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเรณูนครวิยานุกูล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธิดารัตน์ โคตรโยธี / 0956524692 / Thidarat11229@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พรหมนิล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพชรพล ยางธิสาร

2. นางสาวปวีณา โคตรโยธี

3. นายณัฐดนัย อุปคุป

4. ด.ญ.กชพรรณ ยางธิสาร

วิดีโอ: https://youtu.be/0YHNRjMnE4g