อุโมงค์ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ

artificial intelligence disinfection tunnel

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุโมงค์ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: (1) เครื่องสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องคนควบคุม (2) อุปกรณ์ไร้การสัมผัส (3) ประยุกต์ใช้ระบบ Ai ด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพนาศึกษา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อารีรัตน์ ธานี / 0804636556 / areerat@phana.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วันเฉลิม พงษ์วิจิตร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชัชชัย เกษียร

2. นายบุญศรี นนทะศิล

วิดีโอ: https://youtu.be/w7Y5DilO3YE