อุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้รถเข็น ขึ้นลงทางลาด

Anti-Topple Wheelchair Kit

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้รถเข็น ขึ้นลงทางลาด
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเก้าอี้รถเข็นแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนให้สามารถปรับมารถปรับล้อหน้าหลังขึ้นลงได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ / 0846396363 / varittham24@rism.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววริษฐา มโนรถจตุรงค์

วิดีโอ: https://youtu.be/MweaUpujHQk