เครื่องนวดเฉพาะจุด

spot massage machine

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องนวดเฉพาะจุด
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานแทนการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการเครื่องไหว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัฒนพงษ์ พันแน่น / 0616955261 / p.pannaen@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกพรรษา ศรีสุวอ

2. นางสาวปิยะกุล โพธาศรี

วิดีโอ: https://youtu.be/me3CIKqCeV8