ซุปเปอร์วีลแชร์

Super Wheelchair

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ซุปเปอร์วีลแชร์
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีผู้ดูแลเพียงคนเดียว และทำกายภาพบำบัดได้ในเวลาเดียวกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายบารมี บำรุงกลาง

2. ด.ญ.อชิรญา บำรุงกลาง

วิดีโอ: https://youtu.be/pC_3EVmUs1E