ผลิตภัณฑ์โลชันบำรุงผิวกายหลังการกำจัดขนจากสารสกัดในเปลือกกล้วย

Body lotion after hair removal from banana peel extracts

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์โลชันบำรุงผิวกายหลังการกำจัดขนจากสารสกัดในเปลือกกล้วย
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ที่สามารถบำรุงผิวและลดผลข้างเคียงหลังการกำจัดขนได้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีรภัทร วรพันธ์

2. นางสาวทิพวรรณ พุกพิกุล

วิดีโอ: https://youtu.be/G_Lh7n24i0w