แอปพลิเคชันจับเวลาที่เหมาะสมของการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม

Getaways Office Syndrome

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันจับเวลาที่เหมาะสมของการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม
รายละเอียดโดยย่อ: แอปลดความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม สร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีในการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 095551642 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์โนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณภัทร อโนทิพย์

2. นางสาวรสิตา ศิริรัตน์

วิดีโอ: https://youtu.be/GcK9nc3385w