การพัฒนายานวดชนิดครีมจากน้ำมันเมล็ดละหุ่งและสมุนไพรไทย

The development of massage cream from castor seed oil and Thai herbs

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนายานวดชนิดครีมจากน้ำมันเมล็ดละหุ่งและสมุนไพรไทย
รายละเอียดโดยย่อ: ครีมนวดที่ได้สามารถซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ง่าย ไม่เหนียวเนอะนะ ทำให้สมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ได้ตรงจุด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พจนี สีมาฤทธิ์ / 0873785988 / seemarit3@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กมลวรรณ วงศ์ก่อ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพรภวิษย์ ไหลประเสริฐ

2. นายรติกร ศรีสุข

3. นายกฤษ อัศวเมธกิจ