การประยุกต์ใช้สารส้มในการรักษาแผลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

The application of alum in the treatment of diabetic wounds

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การประยุกต์ใช้สารส้มในการรักษาแผลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายละเอียดโดยย่อ: สารส้มเมื่อนำมาบดเป็นผงละเอียด ยับยั้งการเน่าเปื่อยแผลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และทำให้แผลแห้งเร็วขึ้นได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พจนี สีมาฤทธิ์ / 0873785988 / seemarit3@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กมลวรรณ วงศ์ก่อ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายศุภกฤษฎิ์ จารุเกษม

2. นายปภินวิทย์ ศรีบุระ

3. นายธนกฤต จันทร์เทศ