นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมทาห้ามเลือดและรักษาแผลสดจากสมุนไพร

Innovative products for hemostasis and wound healing from herbs

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมทาห้ามเลือดและรักษาแผลสดจากสมุนไพร
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่ไม่เป็นอันตราย สามารถห้ามเลือดและรักษาแผลสดได้ในเวลาเดียวกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พจนี สีมาฤทธิ์ / 0873785988 / seemarit3@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กมลวรรณ วงศ์ก่อ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณรินพัฒน์ กิตติ์เดชคณาพงษ์

2. นางสาวกฤติยา ธานี

3. นางสาววนิดา สิมกัลยา

4. นางสาวศุภารพิชญ์ แสนทวีสุข